Sajtó- és médiajog

Kapcsolattartó

Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik az audiovizuális, a lekérhető és online műsorterjesztési platformokon megjelenő médiaszolgáltatásokkal, valamint a nyomtatott és az online sajtótermékek kiadásával összefüggésben felmerülő, elsősorban az egyes médiaszolgáltatók, különösen televíziók és kiadók működése során jelentkező médiajogi és médiaszabályozási szakkérdésekben.

Ennek megfelelően gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk olyan speciális szakkérdésekben, mint a televíziók hatósági és támogatási jogviszonyai, valamint a tartalomgyártással és a jogszerű tartalomfelhasználással összefüggésben felmerülő kérdések. Ügyfeleinket hatékonyan támogatjuk a jogsértő médiatartalmakkal összefüggésben megillető jogos igényeik érvényesítésében, például a személyiségvédelmi és a sajtóhelyreigazítási ügyekben, vagy a közösségi média felületein előkövetett jogsértések esetén.

 

 

Kapcsolattartó

dr. Jaczkovics László Gábor

dr. Jaczkovics László Gábor

ügyvéd

dr. Hegedűs Eszter

dr. Hegedűs Eszter

ügyvéd

Sajtó- és médiajog
Médiaszolgáltatások szabályozása

Tevékenységünk kiterjed a médiaszolgáltatók és a kiadók hatósági bejelentéseire és hatósági engedélyeztetési eljárásaira vonatkozó jogi tanácsadás mellett az egyes finanszírozási-támogatási jogviszonyaik vizsgálatára, különös tekintettel a költségvetési támogatások szabályaira és a tiltott állami támogatásra vonatkozó követelményekre. Gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a médiaszolgáltatók és kiadók működési sajátosságaiból fakadó, a tartalomgyártással összefüggő szerzői jogi, forgalmazási és polgári jogi kérdésekben, az egyes gyártási szerződések, felhasználási szerződések és kiadói szerződések tartalmának az aktuális joggyakorlatnak megfelelő kialakítása kapcsán, valamint a szoftverjogi kérdésekre vonatkozó szabályozás és jogalkalmazás terén.

Médiaszolgáltatók speciális jogi kérdései

Naprakész tudással rendelkezünk olyan médiajogi szakkérdésekben, mint a közösségi és a kereskedelmi médiaszolgáltatásra vonatkozó eltérő előírások azonosítása, a szerkesztői felelősség tartalmi és terjedelemi kérdéseinek értelmezése, a helyi és a körzeti médiaszolgáltatásokra vonatkozó továbbítási kötelezettség esetkörei és feltételei, vagy a termékmegjelenítéssel és reklámmegjelenítéssel kapcsolatos szabályok ismerete és alkalmazása. Foglalkozunk továbbá a műsorkvóta kötelezettségre, valamint az egyes műsorszámok műsoridejére és korhatár-besorolására vonatkozó szabályozás értelmezésével.

Jogi tanácsadásunk keretében véleményezzük a médiaszolgáltatók műsorterjesztési megállapodásait, valamint a közös jogkezelő szervezetekkel megkötendő szerződéseket és segítünk megválaszolni a közös jogkezelők irányában fennálló bejelentési és jogdíjfizetési kötelezettség kapcsán felmerülő kérdéseket.

Jogsértések

Külön hangsúlyt fektetünk az egyes jogsértő médiatartalmak és cselekmények jogi minősítésére és a kapcsolódó jogkövetkezmények azonosítására, valamint a szükséges jogi intézkedések megtételére. Ennek keretében jogi tanácsot nyújtunk személyiségvédelmi kérdésekben és sajtóhelyreigazítási ügyekben, valamint jogi képviseletet biztosítunk az ezekkel összefüggő peres és nem-peres eljárásokban mind a jogsértést elszenvedő, mind a jogsértést elkövető természetes és jogi személyeknek egyaránt. Ennek során kiemelt hangsúlyt fektetünk a közszereplőket érintően kialakult joggyakorlat ismeretére és alkalmazására.

A média világában megvalósított jogsértések körében fokozottan jelentkeznek a közösségi média egyes felületein, valamint a mesterséges intelligencia visszaélésszerű alkalmazása keretében megvalósított személyiségi jogi jogsértések, mint például a fake news vagy a kép- és hangmással való visszaélés esetei, melyek kapcsán a hatékony jogvédelmet célzó tanácsadást és jogi képviseletet biztosítunk.