×
Mik azok a cookiek?

A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez rengeteg webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat.

Miért jók nekem?

Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tud például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a neten.

Sütik (cookie-k) a Jaczkovics ügyvédi iroda kiadványain és szolgáltatásaiban

Oldalaink minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében a Jaczkovics ügyvédi iroda kiadványain és szolgáltatásaiban sütiket („cookie”) használunk. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. A cookiek alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű. A cookiek alkalmazásáról tájékozódhat a kiadványok és szolgáltatások adatkezelési szabályzataiban.

Bemutatkozás

A Jaczkovics Ügyvédi Iroda 1999. január 1. napjával kezdte meg működését a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként. Alapítónk, dr. Jaczkovics László Gábor 1997 óta folytat ügyvédi gyakorlatot.
A klasszikus polgári és gazdasági jogi szakértelem mellett kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk az üzleti joggal összefüggő területeken, így különösen az állami és önkormányzati vagyongazdálkodás, a felsőoktatási, egészségügyi és infokommunikációs jog, valamint a kockázati tőkebefektetések komplex jogi támogatása terén. Ügyfeleink közé elsősorban a közszféra egyes intézményei és köztulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint a magánszféra közepes- és nagyobb vállalkozásai tartoznak.

Szakterületek

gazdasági jog infokommunikációs jog vagyongazdálkodási jog ingatlan jog
Irodánk kiemelten kezeli ügyfelei általános üzleti működésének teljes körű jogi támogatását. Ennek érdekében széles körben közreműködünk a gazdasági élettel összefüggő jogviszonyok előkészítésében, a gazdasági jog tipikus és atipikus szerződéses konstrukcióinak kidolgozásában, egyedi üzleti igényekhez igazodó ügyletek megkötésében, valamint képviseljük ügyfeleinket csőd- és felszámolási eljárások során. A klasszikus társasági és cégjogi szakterület mellett komplex jogi szolgáltatást nyújtunk a startup vállalkozásokat érintő tőkebefektetések vonatkozásában a befektetést megelőző jogi átvilágítások és due diligence eljárások, a befektetési és szindikátusi szerződéses konstrukciók kialakítása és szerkesztése, a tőkebefektetésekkel kapcsolatos tárgyalási folyamatok jogi szakmai lebonyolítása, valamint a megvalósult tranzakciók jogi szempontú menedzselése terén. Kollégáink jelentős tapasztalattal rendelkeznek a vállalatfelvásárlások (M&A) és a projektfinanszírozással kapcsolatos ügyletek előkészítése vonatkozásában, különösen informatikai és egészségügyi innovatív projektek kapcsán.
Ügyfeleink finanszírozási lehetőségeit bővítendő közreműködünk az egyedi igényeknek megfelelő hazai és európai uniós támogatási formák, illetve források azonosításában, valamint ehhez kapcsolódóan teljes körű pályázati tanácsadást és szakmai támogatást nyújtunk.
Jogi szolgáltatásunk kiterjed a szerencsejáték-szervezés szabályozásával, valamint a szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységek folytatásával összefüggésben felmerülő jogi szakkérdések megválaszolására is.

Szakmai felelős: dr. Kósa Lehel Ismerje meg a szakterületen dolgozó kollégáinkat »
Irodánk elsősorban médiaszolgáltatók számára nyújt jogi szolgáltatást. Munkatársaink kiemelt figyelemmel követik a médiaszabályozás változásaiból fakadó következményeket és naprakész szakmai ismeretekkel rendelkeznek azok jogalkalmazási gyakorlatával kapcsolatban. A szolgáltatók számára nem csupán a hagyományos értelemben vett közszolgálati vagy kereskedelmi média területén nyújtunk teljes körű szolgáltatást, hanem a hírközlési jog területén is széleskörű jogi tanácsadói feladatokat látunk el.

Szakmai felelős: dr. Jaczkovics László Gábor Ismerje meg a szakterületen dolgozó kollégáinkat »
Irodánk folyamatos jogi szolgáltatást nyújt mind az államháztartási körbe tartozó állami és önkormányzati intézmények, mind pedig a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vagyongazdálkodási feladatainak ellátása kapcsán. Feladataink közé tartozik különösen a vagyon használatával, hasznosításával és értékesítésével kapcsolatos jogi teendők ellátása. Munkatársaink az egyes szerződéses konstrukciók kialakítása, pályázati eljárások előkészítése és versenytárgyalások lebonyolítása útján támogatják ügyfeleink vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéseinek jogi megalapozottságát.

Szakmai felelős: dr. Őri-Tömő Andrea Ismerje meg a szakterületen dolgozó kollégáinkat »
Irodánk komplex jogi szolgáltatást nyújt az ingatlanbefektetések és beruházások területén. Ennek keretében feladatunk különösen az ügyfeleink ingatlanhoz kapcsolódó hasznosítási elképzeléseinek feltárása és megvalósítása, a vonatkozó jogi- és településrendezési szabályozók feltérképezése és szükség szerinti rendezése, továbbá szerződések előkészítése és megkötése. Ezen túlmenően teljes körű jogi képviselet biztosítunk mind a földhivatali, mind a felmerülő egyéb közigazgatási hatósági eljárások során.

Szakmai felelős: dr. Őri-Tömő Andrea Ismerje meg a szakterületen dolgozó kollégáinkat »
Irodánk egészségügyi intézmények részére nyújt jogi szolgáltatást. Feladataink közé tartozik az egészségügyi intézmények működésével, fenntartásával és fejlesztésével összefüggő jogi tanácsadás biztosítása, az intézmények szervezésével, működőképességének fokozásával és a belső szabályozásával összefüggő feladatok ellátása, szerződések és szabályzatok megalkotása. Munkatársaink figyelemmel követik az egészségügyi intézményekre és ellátásra vonatkozó szabályozás változásaiból fakadó következményeket és naprakész szakmai ismeretekkel rendelkeznek azok jogalkalmazási gyakorlatával kapcsolatban.

Szakmai felelős: dr. Góg Zsuzsanna Ismerje meg a szakterületen dolgozó kollégáinkat »
Irodánk a felsőoktatás területén folyamatos jogi szolgáltatást biztosít mind felsőoktatási intézmények, mind pedig intézményi társaságok részére. Ennek keretében a felsőoktatási jogi szakkérdések megoldásán túl a felsőoktatási intézmények szervezeti és szabályzati rendszerének kialakításával és kodifikálásával, az intézményi közbeszerzésekkel, a vagyongazdálkodással és a nemzeti vagyongazdálkodási szabályok szakszerű alkalmazásával, a munkajoggal, valamint az egyes gazdasági egységek működésének átvilágításával és jogi támogatásával összefüggő feladatokat látjuk el.

Szakmai felelős: dr. Hegedűs Eszter Ismerje meg a szakterületen dolgozó kollégáinkat »
Irodánk mind a köz-, mind a versenyszférában, elsősorban munkáltatók számára nyújt az egyéni és kollektív szerződéses jogviszonyokkal, illetve a munkajogi felelősséggel és jogvitákkal kapcsolatban tanácsadást és biztosít jogi képviseletet. Gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk munkáltatói jogutódlás és csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának lebonyolításában, kollektív szerződés előkészítésében, a munkáltatói oldal érdekképviseleti szervekkel való képviseletében, továbbá a kiszervezésekből eredő munkaügyi konfliktusok kezelésben.

Szakmai felelős: dr. Hegedűs Eszter Ismerje meg a szakterületen dolgozó kollégáinkat »
Irodánk a közbeszerzési eljárások keretében komplex jogi szolgáltatást nyújt mind ajánlatkérők, mind ajánlattevők vonatkozásában. Feladataink közé tartozik jogi tanácsadás nyújtása az ajánlatok összeállításával kapcsolatban, a benyújtandó ajánlatok átvizsgálása, illetve ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési eljárás alapján szerződések előkészítése, módosítása. Emellett jogi képviseletet látunk el ügyfeleink számára a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

Szakmai felelős: dr. Őri-Tömő Andrea Ismerje meg a szakterületen dolgozó kollégáinkat »
egészségügyi jog oktatási jog munkajog közbeszerzési jog
toll

Munkatársak

Elérhetőségek

cím: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 43.
telefon: +36 (1) 374-9020 postacím: 1241 Budapest, Postafiók: 52.
fax: +36 (1) 374-9021 e-mail: iroda@jaczkovics.hu

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában 0181 ügyvédi kamarai nyilvántartási számon bejegyzett Jaczkovics Ügyvédi Iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu és www.bpugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.


Irodánk vonatkozásában – figyelemmel az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 194/A. §-ában meghatározottakra – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény (Panasztörvény) szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszert a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) működteti. A belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos tudnivalóról a MÜK honlapján (www.muk.hu) tájékozódhat. A bejelentések fogadása végett a MÜK a honlapján kialakított egy e célra szolgáló űrlapot, emellett azokat elektronikus levélben (a bejelentes@muknet.hu e-mail címen), valamint postai úton (1055 Budapest Szalay utca 7.) is fogadja.