dr. Ésik Julianna

dr. Ésik Julianna

ügyvéd

Szakterülete az ingatlan jog, melynek kapcsán a piaci ingatlanügyleteken túl különösen az államháztartás körébe tartozó állami és önkormányzati költségvetési szervek, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vagyongazdálkodási feladatainak jogi támogatásában, így különösen a nemzeti vagyon használatával, hasznosításával és értékesítésével összefüggésben rendelkezik széleskörű szaktudással.

Gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az összetettebb ingatlan átruházási- és bérleti szerződések előkészítéséhez és megkötéséhez kapcsolódó jogi tanácsadási és okiratszerkesztési feladatok mellett a települések építési szabályozásával összefüggő telekalakítási eljárások teljeskörű jogi lebonyolításában, a vonatkozó építési szabályzatok és egyéb településrendezési eszközök tartalmának értelmezésében, a telekalakítási megállapodások szerkesztésben és a kapcsolódó hatósági eljárások terén. Szaktudása kiterjed az építési beruházások során alkalmazott tervezési-, kivitelezési és egyéb szerződéses konstrukciók kidolgozására.

Jogi diplomáját 2011-ben szerezte a Szegedi Tudományegyetemen, azóta az iroda munkatársa.

Jogterületek: 

+36 (1) 374 9020

uh.scivokzcaj@annailuj.kise

LinkedIn