dr. Őri-Tömő Andrea

dr. Őri-Tömő Andrea

ügyvéd

Szakterülete az ingatlan jog. A piaci ügyletek mellett kiemelt szaktudással rendelkezik a nemzeti vagyon részét képező ingatlanokkal való gazdálkodás területén, ideértve a vagyonelemek értékesítésére és hasznosítására irányuló versenyeztetési eljárások lefolytatását, a vagyonkezelési szerződéseket és a telekalakítási eljárásokat.

Széleskörű tapasztalattal rendelkezik az építési beruházások előkészítéséhez és lefolytatásához kapcsolódó szerződéses konstrukciók kialakítása és a kapcsolódó okiratszerkesztési feladatok területén, a tulajdonjog átruházó és bérleti ügyletekben, valamint a komplex telekalakítási eljárásokban.

A munkajog területén az egyes munkaviszonyokhoz és a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyhoz kapcsolódó ügyekben a munkaügyi jogviták kapcsán szerzett gyakorlati tapasztalatot.

Szakmai tapasztalata közbeszerzési referensként kiterjed különösen a közbeszerzési eljárások keretében kötendő szerződések előkészítésére, valamint a közbeszerzési eljárások utólagos ellenőrzésére, illetve folyamatba épített minőségbiztosítására.

Jogi diplomáját 2006-ban szerezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, azóta az iroda munkatársa.

Jogterületek: 

+36 (1) 374 9020

uh.scivokzcaj@aerdna.omot-iro

LinkedIn