Munkajog

Kapcsolattartó

Irodánk mind a versenyszféra szereplői, mind pedig a közintézmények, köztulajdonban álló gazdasági társaságok és a közszféra egyéb szervezetei által létesített munkaviszonyok és foglalkoztatásra irányuló egyéb speciális jogviszonyok vonatkozásában munkajogi tanácsadást és jogi képviseletet biztosít az egyéni és kollektív szerződéses jogviszonyokkal, illetve a munkajogi felelősséggel és jogvitákkal kapcsolatban, munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt.

Ismereteink mind az általános munkajogi szabályokon alapuló, mind pedig az irodánk által ellátott ágazati szakterületeken jelentkező munkavégzésre irányuló speciális foglalkoztatási jogviszonyokra kiterjednek.

Kapcsolattartó

dr. Hegedűs Eszter

dr. Hegedűs Eszter

ügyvéd

dr. Őri-Tömő Andrea

dr. Őri-Tömő Andrea

ügyvéd

Munkajog
Egészségügyi foglalkoztatási jogviszonyok

Szakértelmünk kiterjed a köz- és magánegészségügyi szolgáltatók által egészségügyi szolgálati jogviszony, munkaviszony és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony (például közreműködői és személyes közreműködői, valamint önkéntes segítői megbízási jogviszony) keretében foglalkoztatott személyeket érintő komplex munkajogi kérdések kezelésére.

Felsőoktatási munkaviszonyok

Gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a felsőoktatási intézmények és az intézményi társaságok foglalkoztatási jogviszonyait érintő munkajogi kérdésekben, különösen az oktatók, kutatók, tanárok és vezetői megbízású alkalmazottak, az egyéni szerződéses jogviszonyokkal rendelkező személyek, valamint a hallgatók foglalkoztatását érintően az általános munkajogi ügyek mellett olyan speciális szakterületi kérdésekben is, mint az alkalmazottak minősítése, teljesítményértékelése, valamint az alkalmazotti juttatások köre.

Kulturális intézmények munkaviszonyai

Szaktudásunk kiterjed a kulturális intézmények által foglalkoztatott személyek jogviszonyaira vonatkozó általános munkajogi és az előadói-művészeti munkavégzés keretében foglalkoztatott személyekre alkalmazandó speciális munkajogi szabályokra, illetve azok gyakorlati alkalmazásával összefüggésben felmerülő kérdésekre.

Speciális munkaügyi kérdések

Gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a munkáltatói jogutódlás és a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának lebonyolításában, kollektív szerződés előkészítésében, a munkáltatói oldal érdekképviseleti szervekkel való képviseletében, továbbá a szervezeti átalakításokból és kiszervezésekből eredő munkaügyi konfliktusok kialakulásának megelőzésében, illetve kezelésében.

Munkaügyi jogviták

Irodánk a foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyokkal és egyéb jogviszonyokkal összefüggő jogviták kapcsán teljes körű tanácsadást és peres jogi képviseletet biztosít mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára, felperesi és alperesi pozícióban egyaránt.