Gazdasági és üzleti jog

Kapcsolattartó

Irodánk a megalakulása óta folyamatosan kiemelten kezeli gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek működésének komplex jogi támogatását mind a klasszikus cégjogi szakterületen, mind pedig a gazdasági szféra egyes üzleti döntésekhez kapcsolódó, tágabb értelemben vett gazdasági jogi szakkérdésekben. A cégjogi területen az egyszerűbb és az összetettebb cégeljárások ellátása mellett kiemelten kezeljük az egyes társasági döntésekkel és a társasági részesedések elidegenítésével összefüggésben felmerülő jogi kockázatok és felelősségi kérdések kezelését.

Széles körben közreműködünk továbbá a gazdasági élettel összefüggő egyéb jogviszonyok előkészítésében, a gazdasági jog tipikus és atipikus szerződéses konstrukcióinak kidolgozásában, valamint egyedi üzleti igényekhez igazodó ügyletek megkötésében. Tapasztalatunk kiterjed az üzleti élet olyan speciális területeire is, mint a tőkebefektetések folyamatának jogi támogatása, a cégcsoportok működésének átlátható szabályozása, a családi vagyon kezelése vagy a szerencsejáték-szervezés szabályozása.

Kapcsolattartó

dr. Nagy Dorottya

dr. Nagy Dorottya

ügyvéd

dr. Kósa Lehel

dr. Kósa Lehel

ügyvéd

Gazdasági és üzleti jog
Általános cégjog

A cégjogi feladatok körében a cégalapítási és a változásbejegyzési eljárások során jelentkező okiratszerkesztési feladatok mellett gyakorlati szempontú konstruktív jogi tanácsadást nyújtunk magyar és angol nyelvű ügyfeleinknek, annak érdekében, hogy ügyfeleink üzleti céljaikat a leghatékonyabb módon és a felmerülő költségek optimalizálásával tudják megvalósítani. Ennek keretében tanácsadási tevékenységünk kiterjed különösen a cégek szervezeti struktúrájának kialakításával, valamint az egyes társasági szervek, mint például a legfőbb szerv, az ügyvezetés és a felügyelőbizottság hatáskörének kijelölésével és összefüggéseivel kapcsolatos kérdésekre. Munkánk során külön hangsúlyt helyezünk a társasági részesedés-szerzéssel és üzletrész átruházásokkal, továbbá a társaság tőkéjének felemelésével, leszállításával, illetve szerkezetének átstrukturálásával összefüggő feladatokra.

Kollégáinkkal arra törekszünk, hogy az egyes üzleti döntések meghozatalát a kapcsolódó jogi kockázatok azonosításával és bemutatásával hatékonyan támogassuk, különös tekintettel a tagsági és az ügyvezetői jogviszonyokból fakadó speciális – például az árnyékigazgatói – felelősségi szabályokra, valamint ezzel összefüggésben a döntéshozó személyes felelősségének mérséklése érdekében a jogszabályok és a bírói gyakorlat által kimunkált követelményekre. Az egyes üzleti döntésekhez kapcsolódó felelősségi kérdések azonosítása tapasztalataink szerint a rendes gazdálkodási ügymenet során is hasznos információval és az ebből fakadó mérlegelési lehetőségek biztosításával szolgál ügyfeleink számára, ami ugyanakkor fokozott súllyal jelentkezik a fizetésképtelenséggel fenyegető gazdasági helyzetek során meghozott üzleti döntések kapcsán.

Vállalatfelvásárlások, tőkebefektetések

Gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a vállalatfelvásárlások és tőkebefektetések körében jellemzően felmerülő, a tulajdonosok és a társaság belső jogviszonyait szabályozó szindikátusi vagy együttműködési szerződések tartalmának kialakítása, ehhez kapcsolódóan pedig az egyes speciális befektetővédelmi eszközök – mint például a zálogjogot, a vételi- és az eladási jogot, illetve az egyéb fiduciárius hitelbiztosítékokat szabályozó biztosítéki szerződések – alkalmazása kapcsán. Ezzel összefüggésben kockázati tőkebefektetési intézmények részére végzett tevékenységünknek köszönhetően gyakorlati szaktudásra tettünk szert a vállalatfelvásárlásokat és a tőkebefektetéseket megelőző jogi átvilágítások és due diligence eljárások, a befektetési szerződéses konstrukciók kialakítása és szerkesztése, a tőkebefektetésekkel kapcsolatos tárgyalási folyamatok jogi szakmai lebonyolítása, valamint a megvalósult tranzakciók portfóliókezelése és jogi szempontú menedzselése terén.

Cégcsoportok, vállalatcsoportok szabályozása

Tapasztalattal rendelkezünk cégcsoportok működésének racionalizálásával és átstrukturálásával összefüggő kérdésekben, különösen az egyesülés (összeolvadás, beolvadás) és a szétválás (különválás, kiválás) mint az átalakulás esetei, a cégformaváltozás, valamint a cégek végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése kapcsán, továbbá az elismert vállalatcsoportok létesítésével összefüggésben a vállalatcsoporton belüli hatásköri és irányítási struktúrák kialakítása, illetve az egységes üzletpolitikában megfogalmazott célokat leghatékonyabban szolgáló uralmi szerződés tartalmi szabályozása kapcsán.

Generációváltás - családi vagyon kezelése, védelme

Szakértelmünk a családi gazdaságokat egyre gyakrabban érintő generációváltással, vagyis a gazdaság adott tevékenységet folytató örökösök számára történő átadásával összefüggő jogviszonyok és jogutódlási kérdések rendezése során is hasznosnak bizonyulhat. Közreműködünk a családi vagyon védelmét szolgáló különböző jogi megoldások megvalósításában, foglalkozunk a családi vállalkozás családon belüli utódlásának kérdéseivel, a generációváltás során jelentkező cégstruktúra-átalakítással, jogi segítséget nyújtunk családi alkotmány, illetve egyéb szerződéses megoldások létrehozása terén. Tapasztalattal rendelkezünk a családi vállalkozás külső félnek történő értékesítése, valamint a bizalmi vagyonkezelés, illetve vagyonkezelő alapítvány létrehozása és alkalmazása kapcsán felmerülő jogi feladatok ellátásában.

Követeléskezelés

Ügyfeleink részére széles körű jogi képviseletet biztosítunk a követeléskezelési eljárások során is. Ennek keretében elvégezzük az érintett követelés jogi minősítését, a lehetséges igényérvényesítési eljárások – mint az ügyvédi fizetési felszólítás, a fizetési meghagyásos eljárás és a polgári peres eljárás, valamint a felszámolási eljárás – megindításának jogi előfeltételei (előzetes nyilatkozatok és egyéb határidős cselekmények) vizsgálatát, ezek alapján támogatjuk ügyfeleinket a céljaikat leghatékonyabban szolgáló eljárás kiválasztásában és annak során teljes körű ügyvédi képviseletet biztosítunk. Tevékenységünk ugyanakkor a hitelezők támogatása mellett az igényérvényesítési eljárás alá vont adósok jogi támogatására is kiterjed, melynek keretében vizsgáljuk a velük szemben indított igényérvényesítést esetlegesen kizáró vagy korlátozó jogi körülményeket, mint például az elévülést vagy a kötelező előzetes nyilatkozatok és egyéb eljárási cselekmények jogszerűségét.

Vendéglátóipari ügyek

A vendéglátóipar szereplői számára személyre szabott, gyakorlati tanácsot adunk a vendéglátóipari egységek megnyitásával és üzemeltetésével összefüggésben üzleti céljaik megvalósítása érdekében. Tapasztalataink szerint ugyanis egy új étterem megnyitása során a tulajdonosok sokrétű jogi kihívással találkoznak, különösen a helyiségbérleti szerződések és az üzemeltetési-karbantartási jogviszonyok kialakítása, a felmerülő munkajogi kérdések kezelése, továbbá a hatósági előírások értelmezése és a szükséges engedélyek beszerzése kapcsán.

Közbeszerzés

A közbeszerzési jog területén az egyes közbeszerzési eljárások utólagos ellenőrzését, illetve folyamatba épített minőségbiztosítását végezzük. Ennek során az egyes eljárások során alkalmazott dokumentumok közbeszerzési jogi szempontú megfelelőségét vizsgáljuk, különösen a műszaki tartalom meghatározása módjának, valamint az előírt alkalmassági követelmények és az alkalmazott értékelési szempontok megfelelősége vonatkozásában.

Szerencsejáték-szervezés szabályozása

A gazdasági jog területéhez kapcsolódóan jogi szolgáltatásunk kiterjed a szerencsejáték-szervezés szabályozásával, valamint a szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységek folytatásával összefüggésben felmerülő jogi szakkérdések megválaszolására is.