Egészségügyi intézmények jogi támogatása

Kapcsolattartó

Az egészségügyi jog területén közel húsz éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk, melynek köszönhetően naprakész gyakorlati tudással rendelkezünk az egészségügyi szolgáltatók működésére és az egészségügyi szabályozásra vonatkozó jogszabályi és fenntartói követelmények terén. Az évek során több tucat egészségügyi intézmény részére nyújtottunk jogi szolgáltatást tartós megbízások keretében mind a közegészségügy intézményei, mind pedig magánegészségügyi szolgáltatók vonatkozásában, Budapesten és az ország más részein egyaránt. Ennek megfelelően ügyfélkörünk elsősorban a közegészségügy állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatást nyújtó – országos-, vármegyei-, valamint városi hatáskörű – intézményeiből, valamint a magánegészségügyi szektor közepes- és nagyobb méretű szolgáltatóiból áll.

Feladatainknál fogva munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik az egészségügyi intézményekre és az egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályozás változásaiból fakadó következményeket és naprakész szakmai ismeretekkel rendelkeznek a vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat terén.

Kapcsolattartó

dr. Kósa Lehel

dr. Kósa Lehel

ügyvéd

dr. Góg Zsuzsanna

dr. Góg Zsuzsanna

ügyvéd

Egészségügyi intézmények jogi támogatása
Magánegészségügyi szolgáltatók jogi támogatása

Ügyfeleink részére jellemzően közvetlenül az operatív menedzsment szintjén biztosítunk komplex – az egészségügyi ágazati feladatok mellett az egészségügyi szolgáltatók működését érintő, klasszikus polgári- és közigazgatási jogi feladatokra egyaránt kiterjedő jogi tanácsadást.

Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk az egészségügyi szolgáltatók működésének megkezdéséhez szükséges feltételek azonosításában, szervezeti struktúrájuk kialakítása, átalakítása, az egyes hatósági, etikai és pénzügyi-költségvetési ellenőrzések, valamint az egészségügyi informatikai fejlesztések terén, továbbá a szolgáltató működési rendjét meghatározó, a szabályozó környezet gyors ütemű változásaihoz naprakész módon igazodó koherens belső, egészségügy-specifikus szabályzati rend kialakítása és fenntartása vonatkozásában felmerülő jogi és szabályozási feladatok kapcsán.  E körben szerzett tapasztalatunk a magánegészségügyi szolgáltatók és a szolgáltatói cégcsoportok jogi átvilágításával, felvásárlásával, működésének racionalizálásával és átstrukturálásával összefüggő feladatok elvégzésére egyaránt kiterjed.

Teljes körű jogi szakértői támogatást nyújtunk ügyfeleink részére a működésükkel összefüggő szerződéses jogviszonyok (például a partneri-, beszállítói- és a munkaszerződések) kialakítása és mindennapi működtetése kapcsán.

Közegészségügyi intézmények jogi támogatása

A magánegészségügyi szolgáltatók esetében nevesített szolgáltatásokon túlmenően, közegészségügyi intézmények esetében kiemelt szakmai tapasztalattal rendelkezünk a fejlesztési és stratégiai döntéshozatal szakmai támogatásához kapcsolódó, valamint az egészségügyi informatikai fejlesztéseket érintően jelentkező jogszabály-előkészítés és jogharmonizáció folyamatában nyújtott jogi közreműködéssel.

Széleskörű jogi támogatást nyújtunk megbízóink részére az olyan szakspecifikus szerződéses jogviszonyok kialakítása és fenntartása kapcsán, mint például a közfinanszírozott egészségügyi intézmények, közötti, valamint a közfinanszírozott egészségügyi intézmények és magánegészségügyi szolgáltatók közötti együttműködések, vagy az orvostudományi kutatásokban és klinikai vizsgálatokban történő szolgáltatói részvételre irányuló szerződések.

Egészségügyi foglalkoztatási jogviszonyok

Munkatársaink naprakész ismeretekkel rendelkeznek az egészségügyi szolgáltatók működésével összefüggő, az elmúlt időszak intenzív jogalkotási tevékenysége által lényegi módon érintett munkajogi kérdésekben, így különösen az egészségügyi és egészségügyben dolgozók foglalkoztatási jogviszonyait, munkaidejét és összeférhetetlenségét érintően, továbbá a munkáltatóval szemben támasztott jogalkotói követelmények figyelembevételével kialakított munkahelyi szabályozási gyakorlatok kialakításában.

Betegjogi kérdések

Az egészségügyi ellátás nyújtásával és a betegjogok érvényesülésével összefüggésben felmerülő jogi feladatok keretében több száz alkalommal támogattuk eredményesen megbízóinkat az egészségügyi ellátással összefüggő betegpanaszok és hozzátartozói panaszok szakszerű kezelésében. Emellett az elmúlt években több mint száz különböző esetben láttuk és látjuk el jelenleg is intézményi megbízóink peres képviseletét a betegek vagy hozzátartozóik által indított kártérítési peres eljárásokban, továbbá ehhez kapcsolódóan a felelősségbiztosítókkal folytatott egyeztetések során.

Egészségügyi adatvédelem és adatkezelés

A személyes adatok védelmével kapcsolatban fokozottan jelentkező szolgáltatói felelősségre figyelemmel különös hangsúlyt fektetünk az egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatos speciális előírások azonosítására a megfelelő intézményi adatvédelmi szabályozottság kialakításának és fenntartásának biztosítása érdekében, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal folytatott rendszeres kapcsolattartás mellett.