Oktatási és kulturális intézmények jogi támogatása

Kapcsolattartó

Irodánk a megalakulása óta folyamatosan közreműködik az oktatás területén felmerülő jogi feladatok ellátásában, különösen a felsőoktatási intézmények és az általuk alapított intézményi társaságok, valamint a felnőttképzési intézmények működésével összefüggésben. Ennek megfelelően gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a jogszabályoknak és a megbízói igényeknek megfelelő intézményi szabályozás kialakítása, az intézményi társaságok külső és az alapító vonatkozásában fennálló jogviszonyai, valamint a felsőoktatásban alkalmazott személyek foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő munkajogi szakkérdésekben.

Emellett a kultúra területén működő intézmények, különösen múzeumok és színházak részére biztosítunk jogi támogatást különösen intézményszabályozási és vagyongazdálkodási kérdésekben, valamint munkajogi és szerzői jogi ügyekben.

Kapcsolattartó

dr. Jaczkovics László Gábor

dr. Jaczkovics László Gábor

ügyvéd

dr. Hegedűs Eszter

dr. Hegedűs Eszter

ügyvéd

Oktatási és kulturális intézmények jogi támogatása
Felsőoktatási intézmények, intézményi társaságok jogi ügyei

Gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk az intézményi működési engedélyek felülvizsgálata, az egyes képzések megszervezése, az intézményi átalakulások keretében jelentkező kiválási és beolvadási folyamatok, valamint a szervezeti átalakításokkal és a működési formaváltással kapcsolatban felmerülő komplex jogi kérdések kezelésében, továbbá a magán felsőoktatási intézmények létesítésével összefüggő folyamatok és jogi feladatok kapcsán.

Az általunk ellátott feladatok közé tartozik az egyes felsőoktatási intézmények szervezeti és szabályzati rendszerének kialakítása és kodifikálása, az intézményi közbeszerzésekkel kapcsolatos jogi közreműködés, valamint az államháztartási és a felsőoktatási intézményekre kötelező egyéb ágazati vagyongazdálkodási követelmények szakszerű azonosítása, illetve alkalmazása. A felsőoktatási intézményi beruházások lebonyolításához kapcsolódó jogi szolgáltatást is nyújtunk, melynek keretében közreműködünk az egyes tervezési, mérnöki és kivitelezési szerződések előkészítésében, szerkesztésében és a felmerülő közbeszerzési eljárások során biztosítjuk a megfelelő jogi szakértelmet.

A felsőoktatási intézmények tulajdonában álló intézményi társaságok vonatkozásában gyakorlati tanácsadást biztosítunk az intézményi társaságok működési hatékonyságának és megfelelő ellenőrzésének biztosítása érdekében mind a felsőoktatási intézményeket, mind pedig az egyes intézményi társaságokat illetően. Ennek keretében tapasztalattal rendelkezünk az intézményi társaságok átalakulásával összefüggő cégjogi feladatok ellátásában, az intézményi társaságok szervezeti és szabályzati rendszerének kialakításában, az intézményi beszerzési eljárások jogi feltételeinek biztosítása, valamint az intézményi társaságok foglalkoztatási jogviszonyait érintően felmerülő munkajogi kérdések kezelésében.

Felsőoktatási munkajogi kérdések

Jogi tanácsadást és szükség esetén perképviseletet biztosítunk a felsőoktatásban alkalmazott oktatók, kutatók, tanárok és vezetői megbízással rendelkezők jogviszonyára irányadó, speciális jogszabályi rendelkezések alapján az egyéni szerződéses jogviszonyokkal, továbbá azokkal összefüggésben felmerülő munkajogi felelősségi kérdések és jogviták során. Gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a munkáltatói jogutódlás és a csoportos létszámcsökkentés szakszerű előkészítésében, valamint végrehajtásának lebonyolításában, továbbá az egyes szervezeti átalakításokból, kiszervezésekből eredő munkaügyi konfliktusok kezelésben. Megbízóink HR területét támogatva az esetleges utólagos jogviták megelőzése érdekében részt veszünk az alkalmazottak minősítése, teljesítményértékelése, valamint a juttatásaik nyomán felmerülő jogi kérdések komplex kezelésében, illetve azok kapcsán megbízóink peres képviseletét is ellátjuk.

Hallgatói ügyek

A felsőoktatási intézménybe jelentkezőket érintő kérdések kezelése mellett a hallgatói jogviszonnyal összefüggő gyakorlati kérdések kezelésében is jogi tanácsadást nyújtunk, illetve perképviseletet biztosítunk olyan szakkérdésekben, mint a hallgatók (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára való besorolása, a hallgatók átsorolása, a kreditek számítása és kreditelismerés, továbbá a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése és a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadása előfeltételeinek vizsgálata. Ugyancsak jogi tanácsadást nyújtunk és peres képviseletet biztosítunk a felsőoktatási intézmény hallgatókat érintő egyes – például a fegyelmi eljárás lefolytatásának eredményeképpen, vagy a hallgatói jogviszony megszüntetése tárgyában meghozott – döntései, intézkedései, illetve azok elmulasztása okán indított jogorvoslati ügyek vonatkozásában.

A hallgatói munkavégzéssel összefüggésben felmerülő kérdések keretében közreműködünk a hallgatói munkaszerződések szerkesztésében és véleményezésében, valamint a diákok munkavégzését segítő iskolaszövetkezetek működtetése során felmerülő jogi kérdések megválaszolásában, ideértve az iskolaszövetkezet szerződéses jogviszonyainak kialakítását is.

Felnőttképzési intézmények jogi támogatása

A felnőttképzés területén tapasztalattal bírunk a felnőttképzési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi követelmények gyakorlati alkalmazásában, az annak megfelelő jogi és szervezeti struktúra kialakításában, valamint a felnőttképzési intézmények működtetésével összefüggésben felmerülő, például a felnőttképzési tevékenység bejelentésével, engedélyezésével és hatósági nyilvántartásba vételével kapcsolatban felmerülő szakterületi kérdésekben. Ezen túlmenően közreműködünk a felnőttképzési jogviszonnyal összefüggő szerződéses konstrukciók – ideértve a felnőttképzési szerződést és az ösztöndíjak nyújtásának keretrendszerét – kidolgozásában.

Adatvédelem a felsőoktatásban és a felnőttképzésben

Megbízóink számára a felsőoktatási és a felnőttképző intézményekre irányadó speciális jogszabályi környezet ismeretében és a gyakorlati alkalmazás során nyert tapasztalataink alapján a felsőoktatási és felnőttképzési intézmények működésével összefüggésben felmerülő adatvédelmi kérdésekben jogi tanácsadást biztosítunk, illetve a GDPR-nak való megfelelés biztosítása érdekében adatvédelmi megfeleltetést is végzünk.

Kulturális intézmények jogi támogatása

A kultúra területén múzeumok, színházak és egyéb kulturális intézmények alapításával és működtetésével kapcsolatban felmerülő kérdések kezelésével összefüggő komplex intézményszabályozási, vagyongazdálkodási és munkajogi tanácsadás mellett támogatjuk a rendezvényszervezéshez és a jegyértékesítéshez kapcsolódó szerződéses konstrukciók kidolgozását, valamint az előadóművészeti szervezeteket, szerzőket és egyéb szomszédos jogi jogosultakat érintő szerzői jogi szolgáltatást, illetve adatvédelmi megfelelési és adatvédelmi tisztviselői szolgáltatást nyújtunk.